Det vi gør

Scroll

Fællesskaber for alle unge

I Fairhuset skaber vi fællesskaber for alle unge. Fairhuset er et alment tilbud, som er ved at komme frem i flere danske byer. Vi ser Fairhuset som mulighedernes hus, da vi er i konstant udvikling sammen med unge, som kommer i huset. Samtidig åbner vi døre - både til nye aktiviteter internt i huset og via brobygning og samarbejde med andre lokale aktører. Vi støtter unge i at opdage verden omkring dem og finde troen på sig selv. 

 

Metoder

 Aktiviteter og udseende er forskelligt, men følgende metoder går igen i alle vores huse:

Aktivitetsgrene

Fairhuset kendetegnes først og fremmest af tilgangen til unge, som er udfoldet i Fairhusets metoder. De konkrete aktiviteter vil altid tage afsæt i de behov, drømme og interesser, som lokale unge udtrykker. I Fairhuset har vi aktiviteter inden for tre aktivitetsgrene:

Aktiv fritid og kultur

Unge har brug for arenaer, hvor de kan udtrykke sig, opleve mestring og fællesskab – og have det sjovt! Forskning viser, at unge, der deltager i fritidsaktiviteter, har et bedre mentalt helbred. I mødet med andre kan du finde din identitet og styrke din egen livskvalitet. Fairhuset er en arena for socialt samvær og læring. 

 

Læs mere

Samfundsengagement og peer fællesskaber

Fairhuset har fokus på at skabe relationer mellem unge, som kommer i huset samt relationer mellem frivillige og unge i huset. At skabe et frivilligt møde mellem unge, hvor man mødes i en fælles interesse, om et fælles tredje, og gennem aktiviteten skaber nye relationer. 

Målet er at skabe et sted, hvor unge kan mødes og lære hinanden at kende på tværs af alder, etnicitet, religion og social status. Et sted, hvor du kan tale om og blive udfordret på dine egne holdninger, fordomme og tage fat på både svære og hverdagslige emner.

 

Læs mere

Udvikling, arbejde og entreprenørskab

Mange unge vil gerne udfordre sig selv og skabe nyt, men det kan være svært at vide, hvordan eller hvor man skal starte.

I Fairhuset vil vi gerne åbne døre og muligheder for unge. Døre til selvudvikling og tro på egne evner. Døre til læringsarenaer og steder, hvor du bliver udfordret personligt og på at udvikle nye færdigheder. Døre til engagement og muligheder. Døre til at forandre verden. 

Vi tager unge alvorligt og vil gerne være med til at sikre, at de får redskaber og kompetencer til at skabe aktiviteter, bidrage til andres idéer og gennemføre projekter. 

 

Læs mere