Det vi gør

Scroll

Metoder

Tilgangen til unge er grundstenen i Fairhuset.  Vi udfolder vores tilgang i fire metoder, der går igen i alle lokale Fairhuse: 

Unge stemmer bestemmer

Fairhusets arbejde tager altid afsæt i en behovsanalyse blandt lokale unge, som danner udgangspunkt for at etablere relevante aktiviteter sammen med de unge. Fairhusets rammer og  aktiviteter er i konstant forandring, så de altid matcher unges behov, drømme og interesser.

Det gode værtskab

I Fairhuset gør vi os umage for at være gode værter og byde velkommen til alle unge - også dem vi ikke forstår. Det gode værtskab er et bærende element i Fairhusets kultur, og der arbejdes med at inkludere unge i værtsskabet.

Ungt ansvar - voksent nærvær

I Fairhuset møder unge nærværende frivillige og ansatte, der deler ud af ansvar,  indflydelse og tro på livet. Frivillige og ansatte varetager først og fremmest de betydningsfulde opgaver at bygge tillid og relationer, at give værktøjer, vejledning og opbakning, samt at give liv til unges selvstændighed, livsmod og handlemuligheder.

Radikale på samarbejde

Fairhuset står for et radikalt samarbejdsfokus og indgår i mange forskelligartede samarbejder med lokale og nationale partnere. Formålet er at sikre vedvarende kvalitet, kompetencer og troværdighed i indsatsen. 

Værdier

Fairhuset arbejder ud fra 5 værdier, der går på tværs af alle lokale Fairhuse:

Åben

Fairhuset er åbent for alle uafhængigt af køn, seksualitet, religiøs identitet, etnicitet, nationalitet og økonomisk situation. Vi arbejder for alle unges ret til at leve som hele mennesker.

Modig

Vi kæmper for, at unge skal blive set og hørt både lokalt og globalt. Vi lytter til unges ideer, behov, tro og drømme. Vi er i konstant forandring og har mod til at handle på de aktuelle behov, vi møder i vores egne fællesskaber og i samfundet. 

Udviklende

Fairhuset giver unge mulighed for at udfolde sig og udvikle deres evner og talenter i fællesskaber med andre. Vi arbejder for at give unge tro på sig selv og værktøjer til at påvirke deres egen fremtid. 

Fair

Vi mener, at alle mennesker er skabt med lige værdi og skal have en fair chance for at udvikle sig som hele mennesker. Fairhuset kæmper for en fair verden - både i det små og i det store.

Tryg

Fairhuset skaber trygge fællesskaber, hvor unge bliver bekræftet, hørt og udfordret, så de får mod til at være sig selv og tage ansvar for andre. Indenfor trygge rammer får unge frihed til at skabe aktiviteter, som de selv vil deltage i. Voksnes rolle er først og fremmest at være rammesættere, vejledere og supportere.

Aktivitetsgrene

Fairhuset kendetegnes først og fremmest af tilgangen til unge, som er udfoldet i Fairhusets metoder. De konkrete aktiviteter vil altid tage afsæt i de behov, drømme og interesser, som lokale unge udtrykker. I Fairhuset forventer vi aktiviteter inden for tre aktivitetsgrene:

1) Aktiv fritid og kultur 

2) Samfundsengagement og peer fællesskaber

3) Udvikling, arbejde og entreprenørskab