Aktiv fritid og kultur

Scroll

Unge har brug for arenaer, hvor de kan udtrykke sig, opleve mestring og fællesskab – og have det sjovt! Forskning viser, at unge, der deltager i fritidsaktiviteter, har et bedre mentalt helbred. I mødet med andre kan du finde din identitet og styrke din egen livskvalitet. Fairhuset er en arena for socialt samvær og læring. 

 

Fairhuset har åbent om eftermiddagen, aftener og enkelte ferier. Åbningsdage, tidspunkter og konkrete aktiviteter er forskellige mellem hvert Fairhus. Fælles for dem alle er: 

  • Vi sikrer ung deltagelse i alt hvad der bliver lavet i huset. 
  • Vi tilbyder aktiviteter, der er tilgængelige for alle, uanset økonomi, kultur, tro eller nationalitet.
  • Alle vores huse har lavtærskel aktiviteter, som er gratis. Hvor der er behov for udstyr, sikrer vi, at dette er tilgængeligt, og at det kommunikeres til målgruppen, at deltagelse er mulig uden investering i udstyr.
  • Vi har som mål, at vores frivillige, ansatte og deltagere skal afspejle mangfoldigheden i lokalmiljøet. Ellers lykkes vi ikke, som et åbent mødested for alle. 
  • Vores tilbud skal bidrage til, at unge får muligheder for mestring og udvikling gennem deltagelse.
  • Vi har samarbejde og dialog med andre aktører på ungeområdet for at sikre, at vi imødekommer faktiske aktivitetsbehov blandt unge i stedet for at konkurrere med andre gode tilbud til målgruppen i lokalmiljøet.

 

 

 

Læs om vores andre aktiviteter