Vores opgave

Scroll

Hvad er Fairhuset?

Fairhuset arbejder for at gøre unge gladere! Vi står midt i en tid, hvor mange unges mentale trivsel er udfordret, og hvor der er brug for åbne fællesskaber. Fællesskaber, hvor unge kan sænke skuldrene og strække sig efter mere. Hvor der er meningsfulde aktiviteter. Hvor unge bestemmer - og hvor nærværende frivillige og ansatte hjælper med at få ting til at ske.

Fairhuset er fysiske mødesteder for unge, hvor unge sætter dagsordenen for husets aktiviteter, indretning og daglige liv. Fairhuset er åbent for alle uafhængigt af køn, seksualitet, religion, etnicitet, nationalitet samt økonomisk og social situation. 

Hvorfor hedder det Fairhuset?

Navnet Fairhuset fortæller vores ambition om at give en fair chance til alle unge.  Vi arbejder for at være fair i den måde, vi er i verden på, både i hverdagens små fællesskaber og i det store samfundsfællesskab.

Fairhusets opgave

  • Vi kæmper for alle menneskers ret til at leve og udvikle sig som hele mennesker
  • Vi skaber åbne og trygge fællesskaber, hvor unge bliver set, hørt og bekræftet
  • Vi er her for alle unge og har særligt fokus på at invitere dem af os ind, der er i risiko for at stå uden for fællesskaber

Fairhusets aktiviteter og tilbud

Fairhuset er i en opstartsfase og har endnu ikke igangværende tilbud. Vores tilbud vil altid tage afsæt i en lokal behovsanalyse. Vi forventer, at vores tilbud i vid udstrækning vil komme til at ligne de tilbud, som unge møder hos vores samarbejdspartnere i Fryshuset i Sverige og Forandringshuset i Norge