Vores opgave

Scroll

Hvad er Fairhuset?

I Fairhuset arbejder vi for at give alle unge en fair chance! Vi står midt i en tid, hvor mange unges mentale trivsel er udfordret, og hvor der er brug for åbne fællesskaber. Fællesskaber, hvor unge kan sænke skuldrene og strække sig efter mere. Hvor der er meningsfulde aktiviteter. Hvor unge bestemmer - og hvor nærværende frivillige og ansatte hjælper med at få ting til at ske.

Fairhuset er fysiske mødesteder for unge, hvor unge sætter dagsordenen for husets aktiviteter, indretning og daglige liv. Fairhuset er åbent for alle uafhængigt af køn, seksualitet, religion, etnicitet, nationalitet samt økonomisk og social situation. 

Hvorfor hedder det Fairhuset?

Navnet Fairhuset fortæller vores ambition om at give en fair chance til alle unge.  Vi arbejder for at være fair i den måde, vi er i verden på, både i hverdagens små fællesskaber og i det store samfundsfællesskab.

Fairhusets opgave

  • Vi kæmper for alle menneskers ret til at leve og udvikle sig som hele mennesker
  • Vi skaber åbne og trygge fællesskaber, hvor unge bliver set, hørt og bekræftet
  • Vi er her for alle unge og har særligt fokus på at invitere dem af os ind, der er i risiko for at stå uden for fællesskaber

 

 

Værdier

Fairhuset arbejder ud fra 5 værdier, der går på tværs af alle lokale Fairhuse:

Fairhuset er åbent for alle uafhængigt af køn, seksualitet, religiøs identitet, etnicitet, nationalitet og økonomisk situation. Vi arbejder for alle unges ret til at leve som hele mennesker.

Vi kæmper for, at unge skal blive set og hørt både lokalt og globalt. Vi lytter til unges ideer, behov, tro og drømme. Vi er i konstant forandring og har mod til at handle på de aktuelle behov, vi møder i vores egne fællesskaber og i samfundet. 

Fairhuset giver unge mulighed for at udfolde sig og udvikle deres evner og talenter i fællesskaber med andre. Vi arbejder for at give unge tro på sig selv og værktøjer til at påvirke deres egen fremtid. 

Vi mener, at alle mennesker er skabt med lige værdi og skal have en fair chance for at udvikle sig som hele mennesker. Fairhuset kæmper for en fair verden - både i det små og i det store.

Fairhuset skaber trygge fællesskaber, hvor unge bliver bekræftet, hørt og udfordret, så de får mod til at være sig selv og tage ansvar for andre. Indenfor trygge rammer får unge frihed til at skabe aktiviteter, som de selv vil deltage i. Voksnes rolle er først og fremmest at være rammesættere, vejledere og supportere.

Fairhusets aktiviteter og tilbud

Fairhuset kendetegnes først og fremmest af tilgangen til unge, som er udfoldet i Fairhusets metoder. De konkrete aktiviteter vil altid tage afsæt i de behov, drømme og interesser, som lokale unge udtrykker. I Fairhuset har vi aktiviteter inden for tre aktivitetsgrene:

Læs mere her